בדיקה

בדיקות בטון קשוי מיוחדות לפי ת"י 26 חלק 5

  • חדירת מים בבטון 
  • ספיגות ומסה סגולית מרחבית 
  • ספיגות נימית 
  • מודול אלסטיות 
  • שיעור שחיקה ועוד

סרטון הדגמה

סרטון הדגמה קידוח גלילי בטון קשוי

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: