יזמים / קבלנים / יועצי בניה ירוקה / מתכננים

נמצאים בשלבי תכנון של פרויקט נדל"ן חדש?

כל מה שאתם צריכים לפרויקט מוצלח - תחת קורת גג אחת

איכות | בקרה | סביבה >

מכון בקרה

אם עד היום היזמים והקבלנים הפיקו היתרי בניה וטופסי אכלוס מול רשויות השונות, תיקון 101 בחוק התכנון והבניה משנה את המפה עם השאיפה לעשות סדר בתחום הבקרה על הבנייה, לייעל את הפיקוח ולמנוע עיכובים, תקלות ותאונות.  

אחת הדרכים המהפכניות לעשות זאת, היא על ידי הקמת מכוני בקרה (פרטיים או ציבוריים), מכונים אשר מעסיקים בקרים מוסמכים ומורשים ומטרתם היא להחליף את מנגנוני הרישוי והפיקוח שקיימים כיום. אם שמעתם את המושג מכון בקרה, אך אינכם יודעים בדיוק מה המשמעות, מה נמצא במסגרת תפקידם של מכוני בקרה ומדוע הם הוקמו, ריכזנו לכם את כל הפרטים החשובים.

התעדה לבנייה ירוקה

 • התאמה לבניה בת קיימא לפי תקן ישראלי 5281
 • בדיקות דירוג אנרגטי לפי תקן ישראלי 5282

מכון בקרה

 • בקרת תכן – בדיקת נספחי תכן 
 • בקרת תכניות עבודה
 • בקרת ביצוע – הכוללת ביקורים באתר
 • גורם מאשר אחד במקום נציבות כבאות והצלה ופיקוד העורף

מעבדה

 • כל בדיקות הבקרה בענף הבניה והסלילה
 • ביצוע בדיקות בהתאם לפרוגרמת הלקוח ובהתאם דרישות המזמין 
 • כל סוגי הבדיקות הנדרשות למעטפת ומערכות הבניין
 • כל סוגי בדיקות מיגון אש וגילוי אש 
 • בדיקות גאומכניקה וסקרי קרקע
 • בדיקות מיוחדות

מהו מכון בקרה

בישראל פועלים המון גופים ורשויות אשר באחריותם להנפיק היתרי בניה וטפסי אכלוס, המוכרים גם כטופסי 4. אם יש לכם ניסיון קודם אתם וודאי יודעים שהוצאת היתר בניה או טופס 4 זהו תהליך מסורבל שלא תמיד מתנהל ביעילות ובמהירות. 

כאשר רוצים לבנות מבנה חדש, או לאכלס מבנה בתום הבנייה, יש להתרוצץ בין גורמים שונים, לרבות ועדות בניה, מכבי האש, חברת החשמל, הרשת המקומית, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, כל זאת כדי להשיג אישורים אשר יעזרו לקדם את תהליך הבניה.

כדי לייעל את ההתנהלות מול כל הגופים והרשויות הוקם מכון הבקרה, אשר משמעותו היא הפרטה של מערך הבקרה בישראל.

תפקידיו של מכון בקרה

מכון בקרה הוא גוף ציבורי או פרטי, אשר הוסמך על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ובעל רישיון הפעלה ממשרד הפנים, המאפשר לו לבקר תהליכים שונים בתחום הבנייה, כמו למשל לבחון תכניות, לבקר באתר הבנייה ולבצע בקרה תהליכית ומדגמית אשר מטרתה להבטיח את בטיחותו ויציבותו של המבנה, כמו גם את שלום הציבור.  תחומי ההתמחות של מכון הבקרה מוגדרים בתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו) התשע"ח 2018, כאשר הם כוללים את המקצועות הבאים: הגנה מפני אש, יציבות הביסוס והשלד, איטום תת-קרקעי, מתקני תברואה, אוורור, ניקוז המגרש מיגון, הגנה מפני חומרים מסוכנים, קרינה, אקוסטיקה, אסבסט, בטיחות חשמל, נגישות ובידוד תרמי.

כל שלבי התהליך

הגשת בקשה להיתר

אישור תוכנית בוועדה

הנפקת היתר בניה

הנפקת אישור תחילת עבודות

גמר בנייה – הנפקת תעודת גמר

1
2
3
4
5
6
7
8
9

בקרה מרחבית

בקרת תכן במכון בקרה

בקרת תכניות עבודה במכון בקרה

בקרת ביצוע – ביקורים בשטח

כל שלבי התהליך

1. הגשת בקשה להיתר

2. בקרה מרחבית

3. אישור תכנית בוועדה

4. בקרת תכן במכון בקרה

5. הנפקת היתר בנייה

6. בקרת תכניות עבודה במכון בקרה

7. הנפקת אישור תחילת עבודות

8. בקרת ביצוע – ביקורים בשטח

9. גמר בנייה – הנפקת תעודת גמר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מטרות של רפורמת בקרת בנייה

רפורמת בקרת בנייה נחשבת לרפורמה מקיפה ומשמעותית אשר בבסיסה עומד שינוי חקיקה מהותי: הקמת מכוני בקרה כחלק בלתי נפרד מכל תהליך רישוי ובנייה. 

שינוי זה חל לאחר דו"ח ועדת זיילר, שהוקמה בעקבות אסון אולמי ורסאי, שהוצג בפני הממשלה ובעקבותיו הוקמה ועדת היגוי שהייתה אחראית על יישומו בפועל. מטרתה של הרפורמה היא לשפר ולעדכן את הרגולציה בתחום הרישוי והבנייה, לספק בקרה איכותית על תכן הבניה לאורך שלבי ההיתר והביצוע, ליצור הפרדה בין התכנון לבין הבניה, לצמצם את הסיכוי לכשלים כתוצאה מליקויים בתכנון או בביצוע, לטייב את איכותם של תהליכי רישוי ובנייה ולייעל אותם, וכל זאת באמצעות בקרים מורשים אשר מוסמכים לתת אישור במקומם של הגופים הממשלתיים או הרשויות.

בשורה התחתונה, מכון בקרה מתפקד כזוג נוסף של עיניים, מה שמבטיח שהתכנון והביצוע עומדים בכל החוקים, התקנות ותקני הבנייה.

שלבי בקרת בניה

בקרת בניה מורכבת משני שלבים עיקריים ועוקבים: בקרת תכן ובקרת ביצוע. הליכים אלו מבטיחים את רציפות הבקרה ובסופו של דבר מבטיחים את בטיחות ויציבות הבנייה, כמו גם את בטיחות הציבור. הליך בקרת התכן מתבצע במסגרת תהליך קבלת הרישוי, כשהוא ממוקם בין שלב הבקרה המרחבית לבין שלב מתן היתר הבניה, מה גם שזהו הליך תחום בזמן. הליך בקרת הביצוע, מתרחש החל ממתן אישור תחילת עבודות  ועד למתן תעודת גמר בנייה בפועל. ההחלטה על מתן היתר בניה, אישור תחילת העבודה ותעודת גמר בנייה כרוכה בקבלת המלצתו של מכון הבקרה.

יתרונות של המכון

מכון בקרה מספק בקרה כוללנית ומקיפה לאורך שלבי הרישוי, התכנון והביצוע, והוא מהווה "one stop shop" עבור היזם והמבצע. הוא מייעל ומקצר את תהליך הרישוי, הוא תורם משמעותית לשיפור רמת התכנון ואיכות הבנייה, הוא מצמצם את הסיכון לפגיעות, כשלים וליקויים, בשלבי תכנון וביצוע ומאפשר לכם להיכנס לתהליך רישוי מזורז המוגדר בלוחות זמנים, ולזכות לטיפול יעיל יותר של רשות הרישוי וגורמים מעורבים אחרים.