בדיקה

בדיקות בטון קשוי – נטילת גלילים ובדיקת חוזק לחיצה לפי ת"י 26

סרטון הדגמה

סרטון הדגמה קידוח גלילי בטון קשוי

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: