בדיקה

בדיקות בטון טרי מיוחדות לפי ת"י 26 חלק 2

  • סומך 
  • תכולת אוויר 
  • שרוע 
  • הצטמקות 
  • טמפרטורה 
  • מסה סגולית מרחבית 
  • הפרשת מים ועוד

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: