בדיקה

בדיקות בטון טרי לפי ת"י 26 חלק 6

נטילה, הכנת קוביות ובדיקת חוזק.

סרטון הדגמה

נטילת בטון טרי

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: