בדיקה

רישום תמרוקים במשרד הבריאות

  • התאמה לדרישות הרגולציה החדשה בישראל
  • הכנה ועדכון של תיק מוצר מלא (PIF – Product Information File)
  • שרות וייצוג של נציג אחראי  (RP – Responsible Person)
  • יעוץ וסיוע בהכנה ואשרור תוויות
  • מתן שירותי מעבדה נלווים,כולל בדיקות Challenge;Stability ועוד 
  • מתן הודעות למשרד הבריאות על תחילת שיווק
  • דוחות בטיחות (Safety assessments) ע"י מעריך בטיחות בעל הסמכה אירופאית (SA)
  • התחייבות לסודיות המידע

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: