בדיקה

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ הינה מעבדה מוסמכת ומוכרת על ידי משרד הבריאות. החברה מתמחה בביצוע בדיקות מז"ח באישור משרד הבריאות ובכפוף לתקנים הנדרשים, על ידי בודקים מקצועיים ובעלי הכשרה ותוך שימוש בכל הכלים והציוד המקצועיים ביותר.

מהו אביזר מונע זרימה חוזרת?

מז"ח הינו אביזר מונע זרימה חוזרת של מים בכיוון הפוך לכיוון הזרימה של המערכת ובכך מונע כניסת מזהמים לתוך מערכת המים העירונית. זרימה חוזרת יכולה להיווצר עקב הפרשי לחצים בין המערכת הביתית והמערכת העירונית.

מי מחויב בהתקנת מזח?

בהתאם לתקנות משרד הבריאות חובת התקנה חלה על כל עסק, בית פרטי או בית משותף  המחובר למערכת המים.

  • עסקים – כל עסק המחובר למערכת המים ומשויך לאחת מהקבוצות המפורטות בתקנות משרד הבריאות.
  • בתים פרטיים ומשותפים – שלהם מערכות כיבוי, מערכות דישון ו/או בריכה.
  • משקים חקלאיים – שההשקיה בהם נעשית באמצעות מתקן ייעודי להחדרת חומרים למערכת המים, או לדילול במים עבור חומרי הדברה. 
  • לולים ורפתות

מי מוסמך לבצע בדיקת מזח ?

ההתקנה והבדיקה נעשית על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושר על ידי משרד הבריאות. על אביזרי המז"ח להיות מדגם שאושר על ידי משרד הבריאות, ואת מונע הזרימה החוזרת יש לבדוק באמצעות מכשור ייעודי.

מה מקבלים לאחר בדיקת מזח מים ?

לאחר סיום הבדיקה, הבודק מדווח על התוצאות למשרד הבריאות ומתקבלת תעודה המאשרת  תקינות הבדיקה.

האם צריך לעשות בדיקת מז"ח תקופתית ומדוע זה חשוב?

כן, יש לערוך בדיקה תקופתית למז"ח אחת לשנה לכל הפחות. הסיבה שזה חשוב היא כדי לוודא שלא יחדרו מים מזוהמים למערכת מי השתייה. מכיוון שמים מזוהמים עשויים לפגוע בבני אדם ובעלי חיים, קיימת חשיבות רבה לביצוע בדיקות שקובעות את איכות המים בצורה סדירה.

כיצד איכות המים עשויה להיפגע?

ישנם סוגים שונים של שימושים במערכות מים, החל בשימוש במערכת המים לטובת החדרת חומרי דשן והדברה לגינון וחקלאות, דרך מערכות שאינן מי שתיה כמו למשל בריכות שחיה, כיבוי אש או מערכות הסקה ועד קווי מים שעומדים ללא שימוש ולכן איכותם נפגעת. 

זיהומים במערכת מי השתייה יכולים להיגרם בדרכים הבאות:

  • על ידי זרימת מים חוזרת – לעיתים כתוצאה מלחץ נגדי גבוה יותר או כתוצאה מתת לחץ של המערכת, יכול להיווצר מצב שמים מזוהמים יזרמו לתוך המערכת של אספקת מי השתייה. 
  • על ידי חיבורי כלאיים – החוק בישראל אוסר על יצירת קשר פיזי בין מערכות של מי שתיה לבין מערכות של מים שאינם מיועדים לשתיה. במקרה של יצירת קשר זה, קיים סיכון לזיהום של מי השתייה. 

את הבעיות האלו ניתן לפתור בשתי דרכים, הדרך הראשונה היא עלי ידי יצירת הפרדה מוחלטת בין מערכות של מים המיועדים לשתייה לבין מערכות מים שלא מיועדים לשתייה והדרך השנייה היא על ידי התקנת מזח (אביזר למניעת זרימה חוזרת), במקרים בהם לא ניתן ליצור הפרדה כזאת. 

בדיקת מז"ח מבטיחה שהאביזר יבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר. בנוסף, בדיקה שגרתית מסייעת למנוע בעיות, או לאתר בעיות קיימות בהקדם ולספק להן מענה. קחו בחשבון, שהתקנות אוסרות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק אותו במועד, וקובעות כי אותו ספק רשאי לבצע התקנה או בדיקה במקום בעל העסק ולחייבו בתשלום.

בדיקות מזחים שומרות על מי השתייה בטוחים

חשוב להבין שמדובר באביזר בטיחותי אשר ייעודו הוא למנוע זיהום מי שתייה. לכן חשוב לבדוק את תקינותו באופן שוטף, אחת לשנה. סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ מזמינה אתכם להיעזר בשירותנו המקצועיים לבדיקת מזחים וקבלת אישור בדיקה! לפרטים צרו איתנו קשר!

קישורים:

משרד הבריאות – תקנות בריאות העם  https://www.health.gov.il/legislationlibrary/briut31.pdf

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ מזמינה אותך להיעזר בשירותנו מקצועיים  לבדיקת המז"ח וקבלת אישור בדיקה.

לפרטים נוספים והזמנות :

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: