בדיקה

בדיקת מז"ח

מהו מזח?

מז"ח הינו אביזר מונע זרימה חוזרת של מים  בכיוון הפוך לכיוון הזרימה של המערכת ובכך מונע כניסת מזהמים לתוך מערכת המים העירונית, זרימה חוזרת יכולה להיווצר עקב הפרשי לחצים בין המערכת הביתית והמערכת העירונית.

מי מחויב בהתקנת מז"ח?

בהתאם לתקנות משרד הבריאות חובת התקנת מז"ח חלה על כל עסק, בית פרטי או בית משותף  המחובר למערכת המים.

עסקים – כל עסק המחובר למערכת המים ומשויך לאחת מהקבוצות המפורטות בתקנות משרד הבריאות .

בתים פרטיים ומשותפים – שלהם מערכות כיבוי, מערכות דישון ו/או בריכה.

מי מוסמך לבצע בדיקת מז"ח ?

התקנת ובדיקת מז"ח נעשית על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושר על ידי משרד הבריאות.

מה מקבלים לאחר בדיקת מזח ?

לאחר סיום הבדיקה, הבודק מדווח על התוצאות למשרד הבריאות ומתקבלת תעודה המאשרת  תקינות הבדיקה.

האם צריך לעשות בדיקה תקופתית

כן, יש לערוך בדיקה תקופתית למז"ח אחת לשנה לכל הפחות.

קישורים:

משרד הבריאות – תקנות בריאות העם  https://www.health.gov.il/legislationlibrary/briut31.pdf

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ מזמינה אותך להיעזר בשירותנו מקצועיים  לבדיקת המז"ח וקבלת אישור בדיקה.

לפרטים נוספים והזמנות :ליאור אביני

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: