בדיקה

עובי קיר , עובי סלע, עובי שכבה

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: