בדיקה

מדידת שכבת אספלט, עובי שכבת אספלט, זיהוי אלמנטים מתחת לאספלט

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: