בדיקה

זיהוי מוצרי בנייה לפי ת"י 921

  • זיהוי חומרי הבניה באתר
  • בדיקת התאמת תגובות בשריפה של מוצרי הבנייה (כפי שנבדק בת"י 755) לסוג המבנה וייעודו בהתאם לדרישות ת"י 921

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: