בדיקות

זיהוי חומרי בנייה לעמידות באש ואיטום מעברי אש לפי ת"י 931

  • זיהוי אזורי אש באתר, ע"פ תכנית בטיחות מאושרת ע"י כיבוי אש (גרמושקה)
  • בדיקת התאמת המוצרים שנבדקו לעמידות באש לפי ת"י 931 לתכנית הבטיחות כפי שנקבע ע"י יועץ בטיחות ואושר ע"י כיבוי אש

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: