בדיקות

בדיקת תחזוקה לפי ת"י 1928

בדיקה שנתית בה מבצעים פעולת בקרה, בדיקה ותחזוקה מונעת למערכת המתזים, (כולל מערכות הצפה, פריאקשיין  וקצף) על מנת להבטיח את תקינות המערכת.

בדיקה זו הינה על פי דרישות תקן 1928, ונערכת למערכות אשר נבדקו ואושרו לתקן 1596.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: