בדיקה

בדיקת שקיעה תקרת מבנה וקונסטרוקציה המבנה והטייתו

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: