בדיקת צילום וידיאו

בדיקה: בדיקת צילום וידיאו

בדיקת צילום וידיאו

בדיקה: בדיקת צילום וידיאו

בדיקה

בדיקת צילום וידיאו

בדיקת צילום וידאו

בדיקה: בדיקת צילום וידיאו

בדיקת צילום וידיאו

בדיקה: בדיקת צילום וידיאו

בדיקת צילום וידיאו לקווי צנרת ביוב, מים וניקוז לגילוי נזקים וחסימות פנימיות- צנרות מקוטר " 6 ומעלה (160מ"מ)
הבדיקה מתבצעת באמצעות טכנולוגיית סיב אופטי המאפשרת איתור מדויק של תקלות בתוך הצינורות.
הבדיקה מתבצעת ללא גרימת נזקים לצנרת (שבירה והריסה).
הבדיקה נעשית על פי הנחיות הרשות להסמכת מעבדות בשיתוף עם רשות המים.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: