בדיקות

בדיקת מערכת כיבוי אש בגז לפי ת"י 1597 ותקן NFPA-2001

כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל, חדרי השנאה, חדרי שרתים בגז FM200.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: