בדיקה

בדיקת מערכת הגנה מפני פגיעות ברקים ומערכת הזהרה מפני מכשולי טיסה

בדיקת מערכות הגנה מפני פגיעות ברק תבוצע בהתאם לדרישות התקן הישראלי 1173 חלק 1- "מערכות הגנה מפני ברקים למבנים ולמתקנים: מערכת הגנה חיצונית ". 

בדיקת מערכת הזהרה מפני מכשולי טיסה תבוצע בהתאם לדרישות התקן הישראלי 5139. 

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: