בדיקות

בדיקת מערכת מיזוג אוויר ואוורור בבניינים לפי ת"י 1001 חלק 1.1

בדיקת התקנת מערכת מיזוג אוויר ואוורור, הבדיקה כוללת בדיקת תוואי תעלות מ"א, חומרים המשתמשים לתעלות, מדפי אש, מדפי עשן וכד'.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: