בדיקות

בדיקת מערכות כיבוי בקצף

בדיקת מערכות כיבוי בקצף בהאנגר מטוסים, במאצרות ומערכת קצף רב-נפחי.

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ מבצעת בדיקת מערכות כיבוי בקצף בהתאם לתקנים הבאים:

NFPA 30

NFPA 11

NFPA 16

NFPA 409

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: