בדיקה

בדיקת חפוי קירות חוץ באבן טבעית ומלאכותית

ביצוע בדיקות של חיפוי חוץ באבן המושם בשיטות שונות: 

קירות מחופים בקיבוע רטוב, יבש, קיבוע בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני ובדיקת אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר. 

התקנים הרלוונטיים: 

ת"י 2378 חלק 1-קירות מחופים באבן טבעית. אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת חיפוי. 

ת"י 2378 חלק 2– קירות מחופים בקיבוע רטוב.    

ת"י 2378 חלק 3- קירות מחופים בקיבוע יבש.    

ת"י 2378 חלק 4- קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני. 

ת"י 2378 חלק 5- אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר. 

ת"י 1872 חלק 1-קירות מחופים באבן טבעית. אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת חיפוי. 

ת"י 1872 חלק 2– קירות מחופים בקיבוע רטוב.    

ת"י 1872 חלק 4- קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני. 

או מפרטים טכניים של המזמין/מתכנן 

סרטוני הדגמה

סרטון הדגמה בדיקת חוזק שליפת אבן חיפוי

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: