בדיקות

בדיקת דלתות אש לפי ת"י 1212 חלק 4

בדיקת התקנת דלתות אש בבניינים בהתאם לסעיף 4.4 בתקן.

נבדק תפקוד הדלתות ומרווחים בהתאם לתקן.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: