בדיקה

בדיקת התקנה של מעקה

בדיקות העמסה של אלמנטים מותקנים של מעקים ומסעדים המותקנים דרך קבע בבניינים ובשטחים שמחוץ להם הנמצאים בגבולות הנכס. 

בדיקה בהעמסה של מעקים ומסעדים מבוצעת בהתאם לדרישות ת"י 1142 "מעקים ומסעדים". 

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: