בדיקות

בדיקת התאמה לתקרת תותב לפי ת"י 1596

בבדיקה זו בודקים את התאמת מתזים לתקרה מונמכת (אקוסטית/דקורטיבית) או לאחר חלוקה פנימית של החלל.

הבדיקה  נעשית במקומות בהן הותקנה מערכת בתקרה קונסטרוקטיבית וקיימת תעודת בדיקה מתאימה לדרישות תקן 1596 (תכנון והתקנה) ממעבדה מוסמכת.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: