בדיקה

בדיקת העמסה לתקרות ואלמנטים ת"י 252, בדיקת העמסה קונסטרוקציית פלדה

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: