בדיקות

בדיקת גלגלונים/עמדות כיבוי אש

לפי תקן ישראלי 2206 חלק 2

מהות הבדיקה:

בדיקת גלגלונים לכיבוי אש בהתאם לדרישות תקן 2206 חלק 2 כוללת בדיקת תכולה, בדיקת התקנה ובדיקת תפקוד גלגלונים.

דרישות מהלקוח:

בעת הבדיקה הלקוח נדרש להציג תוכנית בטיחות אש (גרמושקה) עדכנית ומאושרת ע"י כיבוי אש. יש לוודא כי עמדות כיבוי אש מחוברות למקור מים פעיל, כך שניתן יהיה לבדוק תפקוד גלגלונים. במידה ומערכת מחוברת למשאבה, יש לדאוג שהמשאבה פעילה בעת הבדיקה. יש להציג או להראות ציוד נלווה לעמדות.

סרטון הדגמה

סרטון הדגמה בדיקת גלגלונים

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: