בדיקות

בדיקת גלאים עצמאים לפי ת"י 1220 חלק 5

בדיקת התקנת גלאים עצמאיים בדירות מגורים בהתאם לדרישות נציבות כבאות אש.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: