בדיקה

בדיקות תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים ומלאכותיים

בדיקה של תכולת החומרים הרדיואקטיביים במוצרי בנייה, קרקע ודוגמאות אחרות.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: