בדיקה

בדיקות שליפה של כול סוגי ברגים ועוגנים (לא כולל עוגני קרקע)

ביצוע בדיקות חוזק (כוח) שליפה (מתיחה) וגזירה של סוגי ברגים ועוגנים שונים, בקטרים שונים לפי דרישות המזמין בהתאמה למפרטים טכניים ותקנים רלוונטיים. 

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: