בדיקה

בדיקות שדה (גיאומכניקה)

 • ליווי גאולוגי של עבודת הסקר בשדה ובמעבדה
 • ליווי מחקרים והכנת דוחות שדה
 • ביצוע בורות מחקר
 • קידוחי ניסיון ודגימות לעומקים שונים ולמטרות שונות (הנדסה אזרחית, חקלאית, מים וכד')
 • SPT – הערכת צפיפות או תכונות אחרות של קרקע וסלע רך בעזרת בדיקת התנגדות להחדרה, מין וסיווג סוגי קרקע שונים.
  הבדיקה מתבצעת בעזרת פטיש אוטומטי המפעיל אנרגיה קבועה כתוצאה מנפילה מגובה קבוע, בבדיקה זו סופרים את מספר ההקשות הדרושות להחדרת המדגם לעומק 30 ס"מ לתוך קרקע או סלע רך.
 • Vane Test – הערכת חוזק לגזירה של קרקע קוהזיבית(חרסית), ההתנגדות למכשיר הגזירה נמדדת על ידי סיבוב אופקי בקצב קבוע של המכשיר על כנפיים מצולבות לאחר שהוחדר לתוך הקרקע.
 • בדיקת פרסיומטר בקרקע – הבדיקה נערכת בתוך קידוח הניסיון בקרקע / בסלע רך.
 • בדיקת פרסיומטר בסלע – מכשיר OYO חדש מסוגו !
 • בדיקת PLT – ניסיון העמסה על פלטה (לא כולל אספקת עומס נגדי).
 • בדיקת פלטה גרמנית – LDW.
 • חלחול מים
 • בדיקת דקר דרום אפריקאי DCP . 
 • צפיפות שדה בשיטת חרוטי חול.
 • נטילת מדגמים מופרים ובלתי מופרים.
 • נטילת מדגם בשיטת דריי סמפלטר.
 • פיקוח על דריכה / שליפה של עוגנים וברגי סלע.
 • פיקוח על בדיקות CPT.
 • התקנת צינורות אינקלינומטר לפי דרישה.
 • מדידת מדי שיפוע – אינקלינומטר
 • בדיקות צפיפות בשיטות שונות
 • ניסיונות העמסה על כלונסאות Pile Load Test בשיטות שונות
 • חוזק מתיחה/שליפה של ברגי עיגון וכבלי דריכה, מוטות זיון

סרטון הדגמה

קידוחי ניסיון ובדיקות מעבדה לסקר קרקע

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: