בדיקה

בדיקות שדה (גיאומכניקה)

 • ליווי גאולוגי של עבודת הסקר בשדה ובמעבדה
 • ביצוע בורות מחקר
 • קדוחי ניסיון ודגימות לעומקים שונים ולמטרות שונות (הנדסה אזרחית, חקלאית, מים וכד')
 • העמסת פלטה תיקנית Plate Load Test
 • SPT
 • Vane Test
 • בדיקות צפיפות בשיטות שונות
 • פרסיומטר
 • חלחול מים
 • החדרת דקר DCP
 • ניסיונות העמסה על כלונסאות Pile Load Test בשיטות שונות
 • בקרת דריכת עוגנים וברגי סלע
 • ליווי מחקרים והכנת דוחות שדה
 • חוזק מתיחה/שליפה של ברגי עיגון וכבלי דריכה, מוטות זיון

סרטון הדגמה

קידוחי ניסיון ובדיקות מעבדה לסקר קרקע

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: