בדיקות

בדיקות קרקע שגרתיות

  • יחסי צפיפות-רטיבות במעבדה לחומרים מקומיים ומובאים – מערכת בדיקות הכוללת: צפיפות 100%, דירוג, שטיפה, גבולות הסומך, ספיגות, שווה ערך חול ומשקל יחסי
  • צפיפות מקסימלית מעבדתית בשיטת מודיפייד / עבור חול דיונות
  • בדיקות צפיפות ורטיבות שדה במד גרעיני
  • בדיקות שדה בשיטת חרוט חול / גליל מוחדר
  • מערכת מת"ק CBR מלאה / מקוצרת במעבדה / באתר
  • בדיקות אינדוקטיביות: שטיפה, ניפוי, גבולות הסומך, גבול התכווצות, שווה ערך חול, מדד הפחיסות והמאורכות, תכולת בולי חרסית, רטיבות טבעית, ספיגות ומשקל יחסי, משקל מרחבי, תפיחה חופשית במשורה, לכלוכת אורגנית, גריסות שיעור שחיקה לוס אנג'לס, גריסות בריטית

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: