בדיקה

בדיקות קרינה בלתי מייננת

הערכה של רמות החשיפה לקרינה ומדידות של רמות קרינה סביב מתקנים של רשת החשמל, רשת הסלולר ותדרי רדיו RF  נוספים.

 

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: