בדיקה

בדיקות מערכות סינון ואוורור במרחבים מוגנים

בהתאם לדרישות פיקוד העורף במבנים שהתר הבניה שלהם ניתן לאחר אוקטובר 2004, נדרשת כל מערכת אוורור וסינון המותקנת לפי דרישות פיקוד העורף (גני ילדים, מוסדות בריאות וכו') להוכיח עמידה בדרישות תקן ישראלי 4570 חלק 4, ע"ב תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת ומאושרת.  

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: