בדיקה

בדיקות מערכות אספקת גז (גפ"מ) לפי ת''י 158

בדיקה מיועדת לקבוע את טיב התקנת מערכות הספקת  גז פחמימני מעובה, (גפ"מ) המסופק בתוך מכלים מיטלטלים, שנפח כל אחד מהם אינו גדול מ – 110 ליטר ומתוך צוברים (נייחים) שנפחם גדול מ – 110 ליטר בהתאם לתקן הישראלי 158 חלקים 1, 2, 3, 4. 

הבדיקה מתייחסת לאיכות מלאכת ההתקנה לרבות איכות החומרים והאבזרים המרכיבים את המערכת. 
הבדיקה מבוצעת ע"י נציג המעבדה באתר הבנייה ומבוססת על בדיקת ההתאמה של מערכת הספקת גז, לתוכניות עבודה מאושרות של מיתקן מערכות גז ולתקנים הישראליים  הרלוונטיים. 

סרטוני הדגמה

סרטון הדגמה בדיקת מערכות גז לפי ת''י 158

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: