בדיקות

בדיקות מעבדה (גיאומכניקה)

 • מיון הסתכלותי – מאפשר מיון קרקעות מבלי לבצע בדיקות מעבדה, נותן הערכה ראשונית על תכונות והתנהגות ההנדסית של הקרקע.
 • משקל מרחבי
 • תכולת רטיבות – עורכים את הבדיקה בקרקעות קוהזיביות וסלעים, בדיקה לצורך קביעת תכולת רטיבות של הקרקע או/ו גם סלע, על בסיס משקל.
 • שטיפה דרך נפה 200# – קביעת כמות הגרגרים הדקים.
 • ניפוי עד 3 ק"מ כולל שטיפה וללא שטיפה
 • תפיחה חופשית במשורה – הערכת פוטנציאל הקרקע לתפיחה (שינוי נפח הקרקע בהרטבה במים), הבדיקה נערכת במעבדה לצורך הערכה ראשונית של התפיחה של מדגמי קרקע מופרים.
 • לחץ תפיחה – קביעת ערך הלחץ האנכי הדרוש למניעת שינוי נפח הקרקע (שינוי גובה המדגם) לאחר הרטבה (שינוי תכולת הרטיבות של הקרקע).
 • שיעור תפיחה – קביעת ערך עיבור צירי של המדגם (הגדלת גובה המדגם) לאחר הרטבה (שינוי תכולת הרטיבות של הקרקע). במהלך הבדיקה העומס אנכי על המדגם נשאר קבוע.
 • בדיקת הידרומטר – בדיקה לקביעת פירוס גודל הגרגרים בקרקעות, לרבות הפרדה בין טין לחרסית על ידי תהליך שיקוע בעזרת הידרומטר.
 • גבול נזילות – בדיקת תכולת רטיבות שבה קרקע עוברת למצב נוזלי.
 • גבול פלסטיות – בדיקת תכולת רטיבות שבה קרקע עוברת למצב מוצק.
 • שווה ערך חול
 • בדיקות 100% לחומרים שונים.
 • מערכת מת"ק מלאה – CBR  – בדיקה לצורך קביעת תסבולת יחסית של שכבות שתית, מילוי ותשתיות מהודקות,
  תוצאות הבדיקה כוללות את הערך CBR, מודול המצע והקשיחות של הקרקע הנבדקת.
  הבדיקה נערכת באמצעות מערכת העמסה תקנית ומערכת ראקציה חיצונית.
 • בדיקת חוזק לחיצה בלא כלוא בסלע – הערכת חוזק מקסימלי ללחיצה בלא כלוא של סלע רך עד קשה ויחס מאמץ-עיבור, הבדיקה (העמסה צירית) נערכת על מדגמי סלע שהוצאו מקידוחי ניסיון בעזרת מקדח גלעין.
 • בדיקת חוזק לחיצה בלא כלוא בקרקע – הערכת חוזק לחיצה בלא כלוא של קרקעות קוהזיביות, הבדיקה נערכת על מדגמים בלתי מופרים או מהודקים.
 • גזירה ישירה איטית –
  הבדיקה משמשת בדרך כלל להערכת תכונות חוזק הגזירה של הקרקע לאורך הזמן, בתנאי העמסה איטיים, וללא התפתחות לחץ מי נקבובים בקרקע.
  הבדיקה נערכת לאחר הרוויה ואישוש (קונסולידציה) של מדגם הקרקע.את הבדיקה מבצעים על מדגמים בלתי מופרים ומהודקים.
  תנאי הגזירה – איטית, מנוקזת, ללא התפתחות לחץ מי נקבובים ובמישור גזירה קבוע.
 • גזירה ישירה מהירה –
  הבדיקה משמשת בדרך גלל להערכת תכונות חוזק הגזירה של הקרקע בתנאי העמסה מהירים.
  הבדיקה נערכת במישור גזירה קבוע ללא או לאחר הרטבת המדגם.
  את הבדיקה מבצעים על מדגמים בלתי מופרים ומהודקים.
 • גזירה מרחבית  CU , גזירה מרחבית UU  , גזירה מרחבית CD –
  בבדיקה זו קובעים את חוזק ויחסי מאמץ-עיבור של קרקעות קוהזיביות או/גם גרנלריות במצב בלתי מופר או מהודק. בדרך כלל בודקים 3 מדגמים בלחצים שונים, הבדיקה מתבצעת על מדגם שעבר הרוויה, בתנאי גזירה איטיים, ללא ניקוז תוך כדי מדידת לחץ מי נקבובים.
 • קונסולידציה –
  הבדיקה מתבצעת לצורך קביעת שיעור וקצב הדחיסות של הקרקע תחת עומסים שונים בזמנים שונים, ללא מתן אפשרות של התפשטות צידית. הבדיקה מבוצעת על ידי העמסת מדגם קרקע בכשמונה שלבים ואחר כך פריקת העומס בכארבעה שלבים.
 • מדידת מודול אלסטיות ומקדם פואסון – הבדיקה נערכת על מדגמי סלע שהוצאו מקידוחי ניסיון בעזרת מקדח גלעין, המדגמים נבדקים במצב הטבעי שלהם.
 • Shear Box – בדיקת גזירה ישירה למדגם סלע.
 • Point Load Test- חוזק נקודתי – הערכת חוזק הסלע בהעמסה נקודתית, הבדיקה נערכת בשדה ובמעבדה על גלעיני סלע, גושים ומדגמים שבורים.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: