בדיקה

בדיקות כימיות לבטון ולחומר במבנה

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: