בדיקה

בדיקות התקנה של תקרות אקוסטיות פריקות ולא פריקות (גבס)

בדיקת התקנה של תקרות תותב פריקות ולא פריקות (גבס) מבוצעת בהתאם לדרישות תקן ישראלי 5103 על חלקיו כולל התקנה של תקרות אקוסטיות במרחבים מוגנים. 

בדיקות כוללות בדיקה חזותית של התקרה המוגמרת לרציפות ושלמות התקרה ובדיקת העמסה של מקבעים ומתלים, זיהוי אביזרים ומרכיבי התקרות. 

סרטוני הדגמה

סרטון הדגמה בדיקת התקנת תקרות אקוסטיות לפי ת''י 5103

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: