בדיקה

בדיקות התקנה של מערכות סולאריות לפי ת''י 579

הבדיקה מבוצעת ע"י נציג המעבדה באתר ההתקנה של המערכת הסולארית, ומבוססת על בדיקת ההתאמה של המערכת המותקנת לתקן הישראלי 579 חלקים 4, 5, 6. 

בדיקת ההתקנה של המערכת הסולארית כוללת את שני החלקים הבאים: 

חלק א – בדיקת התאמת רכיבי המערכת לדרישות התקנים הרלוונטיים. 

חלק ב – בדיקה חזותית של מלאכת ההתקנה של המערכת. 

סרטוני הדגמה

סרטון הדגמה בדיקת התקנת מערכת סולארית לפי ת''י 579

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: