בדיקה

בדיקות התקנה אנטנה משותפת לקליטת שידורי טלוויזיה לפי ת''י 799

בדיקת התקנה של מתקני אנטנה משותפת לקליטת שידורי טלוויזיה בהתאמה לתקן הישראלי 799. 

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: