בדיקות

בדיקות אספלט

  • תכנון תערובת אספלט בשיטת מרשל כולל: הכנה, הידוק, צפיפות, יציבות ונזילות, צפיפות מקסימלית ותיאורטית, תכולת אבק, פחיסות, מוארכות, שיעור שחיקה לוס אנג'לס, דרוג תאים, תכולת בולי חרסית, שווה ערך חול וגובלות הסומך.
  • בקרה במפעל אספלט
  • בדיקות מרשל כולל נטילה, הידוק, צפיפות, תכולות ביטומן וגזירה
  • נטילת ליבות אספלט ובדיקת צפיפות ועובי שכבה
  • מישוריות האספלט
  • מדידת גרעי גליות
  • מדידת אגני שקיעות באמצעותFWD  
  • התנגדות להחלקה על מצע אספלט, בטון וריצופים למיניהם באמצעות מטוטלת בריטית
  • בדיקות נראות החזר אור מסימני כביש , בדיקות החזר אור מיריעות מחזירות אור בשלטים ותמרורים

סרטון הדגמה

סרטון הדגמה בדיקת קרקע ואספלטים

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: