בדיקה

בדיקות אטימות מרחבים מוגנים לפי ת''י 4577

בדיקות אטימות למקלטים ולמרחבים מוגניםבהתאם לדרישות התקן הישראלי 4577. בדיקה מתבצעת לאחר סיום כול העבודות גמר במרחב מוגן (כולל התקנת פרטי מסגרות, עבודות טיח, צבע וריצוף) כאשר לא מותקנת בהם בפועל מערכת אוורור וסינון. 

סרטוני הדגמה

סרטון הדגמה בדיקת אטימות מרחבים מוגנים

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: