מחלקות

מערכות הבניין

מחלקת מערכות הבניין מאושרת ע"י משרד הכלכלה והתעשייה ומוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, למגוון רב של בדיקות מקיפות בתחום מערכות הבניין. כחלק מדרישות הועדות השונות לטופס 4 (חיבור תשתיות) וטופס 5 (אישור איכלוס), נדרש לבצע בדיקות מקיפות בשלבי הגמר של המבנה.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה:

סרטוני הדגמה

בדיקה סונית ואולטרא-סונית

התקנת מערכת סולארית

התקנת תקרה אקוסטית