מחלקות

מיגון אש
מערכות כיבוי אש על בסיס מים | מערכות הצלה | מערכות גילוי וכיבוי אש אלטרנטיבי

אגף מיגון אש מוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, מאושר ע"י הממונה על התקינה במשרד התעשיה והמסחר ומוכרת על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה. האגף מוסמך לערוך את כל סוגי בדיקות מיגון אש ומציב לרשות הלקוח מומחים בעלי שם בינלאומי וצוותים מוכשרים ומיומנים.

סוגי בדיקות:

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה:

סרטוני הדגמה

אופיין רשת מים

בדיקת תכנון והתקנת מתזים