מחלקות

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ הינה מעבדה מוסמכת ומבצעת בדיקות למתקני הספורט באולמות ומגרשים לפי דרישות תקן ישראלי 5515. מחלקת הספורט שלנו מבצעת בדיקות למתקני ספורט שונים בהתאם לכל התקנים הנדרשים של מכון התקנים הישראלי, על מנת להבטיח שימוש בטוח ובטיחותי.

סוגי בדיקות:

מדוע חשוב לבצע בדיקות למתקני ספורט באולמות ומגרשים?

מתקני ספורט כמו למשל עמודי כדורסל, שערי כדורגל, טבעות או ציוד התעמלות באולם הספורט, עשויים להיראות בסדר למראית עין, אך בפועל מתקנים אלו יכולים לסכן את המשתמשים בהם ולהפוך את סביבת המשחק למסוכנת ולא בטיחותית ללא בדיקה תקופתית.

כאשר מבצעים בדיקות יסודיות אחת לתקופה ניתן לזהות סימנים של שחיקה, עייפות החומר, בלאי, השחתה של המתקן, התקנה לא טובה או טעויות אנוש אחרות וכך למזער סיכונים במידה משמעותית. 

הבדיקות שמבצעת מחלקת ספורט מבית סיסטם מעבודת בע"מ יכולות להקנות לכם שקט נפשי, למנוע קריסה של מתקני הספורט באופן לא צפוי, לכידות אצבע וראש או שלל סכנות וסיכונים אפשריים. סיסטם זו מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות מתוקף חוק התקנים ויש לה את כל האישורים הנדרשים מטעם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה.

מה הבדיקות כוללות?

בעבר אירעו תאונות ונתגלו כשלים במתקני ספורט, מה שגרם לתאונות קטלניות ולמפגעים. כתוצאה מכך מכון התקנים הישראלי ריכז נקודות שונות הנוגעות לבטיחותם של מתקני ספורט, הן כדי להעלות את המודעות לנושא הבטיחות, והן לבעיות בטיחות אופייניות ואפשריות. הבדיקות שמבצעת מחלקת הספורט מתבצעות בהתאם לתקנים השונים וכוללות בדיקות תפקוד ובטיחות בהתאם לשיטות הבדיקה הנדרשות. 

הבדיקות כוללות בחינה ויזואלית של המתקנים לצורך איתור סדקים, פגמים, חלודה, ריקבון, שברים, חלקים חדים או בולטים במתקנים ובסביבה שבה הם מותקנים ועוד. במידה והמתקן נמצא ליד מקור מים יעלה הצורך בבדיקות יותר תכופות, כך שאם התקן דורש בדיקה אחת לשנה, כאן יהיה צורך לבדוק שאין היקוות מים שעלולה לגרום לנזק לעיתים תכופות יותר. 

במידה ומתגלים ליקויים, מחלקת הספורט תאסור להשתמש במתקן הנבדק ותתריע בפני הנהלת בית הספר או הרשות המקומית האחראית. במידה והמתקנים עומדים בדרישות, הם יסומנו במדבקה המעידה כי הם עברו בדיקה שגרתית ועומדים בדרישות התקן. בהתאם לתאריך שמופיע על המדבקה ניתן לראות מתי הפעם האחרונה שבוצעה בדיקה, ולדעת מהו התאריך הבא לבדיקה נוספת.

מלבד בדיקה ויזואלית מתבצעות גם בדיקות נוספות כמו מדידות מרחב חופשי, בדיקות קשיחות ויציבות על ידי העמסת משקל על המתקן, בדיקות קיום ריפוד מגן ועוד.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: