מחלקות

מחלקת ספורט

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ הינה מעבדה מוסמכת ומבצעת בדיקות למתקני הספורט באולמות ומגרשים לפי דרישות תקן ישראלי 5515. 

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: