מחלקות

התעדה לבניה ירוקה ת"י 5281 ות"י 5282

התעדה לבנייה בת קיימא לפי תקן בנייה ירוקה ת"י 5281.

בנייה ירוקה ובת קיימא היא חלק מתהליך כלל עולמי שמטרתו חסכון באנרגיה וניצול משאבים חכם ויעיל בתחום ענף הבנייה, תוך יצירת סביבת מגורים ועבודה בריאה, יעילה וחסכונית לאדם ולסביבה. 

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ הינה מעבדה מוסמכת ומאושרת על ידי הרשות להסמכת מעבדות והממונה על התקינה במשרד הכלכלה. אנו מספקים מעטפת שלמה של שירותי בדיקות בפריסה ארצית, בכפוף לכל התקנים וברמת מקצועיות גבוהה, כאשר אחד השירותים שאנו מספקים הוא שירותי מכון התעדה לבניה ירוקה המספק אישור לבנייה ירוקה.

מהו מכון התעדה?

כדי לקבל אישור לבנייה ירוקה עבור מבנה, יש לוודא שאותו מבנה מתוכנן יעמוד בדרישות תקן בנייה ירוקה מחייב ובדרישות הסף הנחוצות. כדי לקבל אישור לבנייה ירוקה יש לעבוד עם יועץ ומלווה ולהגיש  אוגדן מפורט לבניה ירוקה על סמך הנתונים המאפיינים את פרויקט הבניה. מכון התעדה מבצע עיון נוסף באוגדן הפרויקט שהכין יועץ בנייה ירוקה, כדי לוודא שכל ההמלצות שגובשו על ידיו אכן עומדות בתקן בנייה ירוקה. לאחר קבלת אישור מטעם מכון התעדה, כל המסמכים מועברים לרשות המקומית על מנת לקבל אישור לבנייה ירוקה ולהתחיל את הפרויקט. 

מעבר לכך, מכון התעדה גם מספק דירוג אנרגטי לדירות במבנים חדשים, אשר קובע מהו דירוג הדירה מבחינת הפן האנרגטי.

שירותי התעדה מבית סיסטם מעבדות:

סיסטם מעבדות בע"מ מספקת לכם שירותי התעדה מקצועיים, לרבות השירותים הבאים:

התעדה לבניה בת קיימא לפי ת"י 5281

בדיקה זו כוללת את בחינת האוגדן שהוגש בשלבי הבניה השונים, כאשר בכל שלב יש מאפיינים וקריטריונים שצריך לעמוד בהם כדי לצבור את כמות הניקוד המקסימלית. 

תהליך הבדיקה שלנו מחולק לכמה שלבים עיקריים והם: 

  • שלב מקדמי – המהווה תנאי לקבלת היתר בניה
  • שלב א' – אשר מתקיים לפני תחילת הבנייה באתר ומזכה בדירוג זמני
  • שלב ב' – שמאשר שעבודות הבניה והפיתוח אכן בוצעו בהתאם לדרישות התקן
  • שלב סיור השלד – המוודא שכל הסעיפים שהוגשו לאישור בשלב א' אכן מיושמים במבנה או באתר. 
  • שלב סיור גמר – מתבצע לפני הגשת טופס 4. בשלב זה המעבדה בודקת שכלל הסעיפים שהוגשו יושמו במבנה ומתאימים לדרישות התקן. 

הבדיקה מבוצעת על ידי מלווה בנייה ירוקה בת קיימא ובודק המעבדה שבוחן את האוגדן שהגיש המלווה ומוודא כי הוא מתאים לדרישות תקן בנייה ירוקה. 

דירוג אנרגטי – לפי ת"י 5282

ישראל הצטרפה ל- 27 מדינות האיחוד האירופאי, שחוקקו תקנות הנוגעות לדירוג אנרגטי של בנייה. תקנון הדירוג האנרגטי, שיזם משרד האנרגיה ואושר על ידי ועדת הכלכלה בכנסת, נועד על מנת לקדם התייעלות וחיסכון באנרגיה בתחום הבניה. בהתאם לתקנות יש לדרג את איכות הבניה של דירות חדשות שמשווקות לצרכנים על פי הפן האנרגטי שלהן. ככל שהדירה מדורגת במקום גבוה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה ומציעה חיסכון בעלויות החשמל לדיירים. 

אנו בסיסטם מעבדות בע"מ מבצעים בדיקות דירוג אנרגטי לפי תקן בניה ירוקה 5282.

הבודקים והמומחים  מטעמנו עובדים עם הציוד המתקדם ביותר, בעלי ידע עשיר והכשרה מתאימה, ומלווים אתכם לאורך שלבי הבנייה, באופן שמוודא שהפרויקט עומד בכל התקנים הנחוצים לקבלת אישור לבניה ירוקה.

 לפרטים נוספים או לתיאום פגישה, צרו אתנו קשר, נשמח לעמוד לשירותכם!

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: