מחלקות

התעדה לבנייה בת קיימא (בנייה ירוקה)

בנייה ירוקה ובת קיימא היא חלק מתהליך כלל עולמי שמטרתו חסכון באנרגיה וניצול משאבים חכם ויעיל בתחום ענף הבנייה, תוך יצירת סביבת מגורים ועבודה בריאה, יעילה וחסכונית. 

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ הינה מעבדה מוסמכת ומאושרת  ע"י הרשות להסמכת מעבדות והממונה על התקינה במשרד הכלכלה. 

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: