מחלקות

גיאומכניקה

המעבדה הגאומכנית עוסקת בבדיקת התכונות הפיסיקליות והמכניות של קרקע וסלע, בעיקר לצורכי תכנון. כחלק ממכלול השירותים ניתן ליווי גאולוגי לסקרי קרקע שונים באתר הלקוח ובמעבדה. ברשות המעבדה מכונת קדוח ייעודית המתאימה לחקירת תשתית ודיגום קרקע הכוללת ציוד אוטומטי לבדיקת חוזק/צפיפות מסוג SPT.

סרטון הדגמה

קידוחי ניסיון ובדיקות מעבדה לסקר קרקע

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: