הצגת הסמכות

תעודת הסמכה המוענקת לחברת סיסטם

סיסטם המעבדה הפרטית עם מספר הסמכות הגדול ביותר בישראל!

ארגון מוסמך, מה המשמעות?

המשמעות הינה שמכירים באופן רשמי בכך שלארגון קיימת היכולת והכשירות המקצועית לבצע בחינה, ביקורת, בדיקות, מדידות וכיולים בהתאם לצורכי הלקוחות.
הרשות הלאומית מעניקה הסמכה לשיטות בדיקה המבוצעות על פי תקנים, מפרטים או מסמכי ייחוס אחרים, או לשיטות שפותחו על ידי הארגון.
סיסטם מעבדות נקטה בכל הצעדים הנדרשים על מנת להטמיע מערכת ניהול איכות להבטחת איכות הביצוע של הבדיקות ולהבטיח קבלת תוצאות אמינות ואיכותיות.
סיסטם הוסמכה על ידי הרשות הלאומית בפעם הראשונה בשנת 1998, ומאז ועד היום סיסטם עונה ותמשיך לענות לאמות המידה שנקבעו.