בדיקה

חקר ומיפוי כשלים במבנה, חקר מצב המבנה לעמידות קיימות -תכונות מכניות, הגנה על ברזל

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: