בדיקה

זיהוי סוג הפלדה ומצבה במבנה

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: