בדיקה

בדיקת חדר משאבות לפי תקן NFPA20

בבדיקה זו בודקים את התקנת משאבות הגברת לחץ עבור מערכת המתזים לכיבוי אש, ואת מערכת האיגום (מאגרים) בהתאם לדרישות NFPA 20 ותקן NFPA 22

סוגי המשאבות הנבדקות :  משאבה טבולה, משאבה צנטרפוגלית, משאבה קבועה  – חשמליות או דיזל.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: