בדיקה

בדיקות תמ"א 38

  • סקר קרקע לבדיקת ביסוס המבנה ודו"ח על ידי יועץ קרקע מוסמך
  • מיפוי של קונסטרוקציית שלד המבנה הקיים (על גבי תוכנת אוטוקאד)
  • סקירה הנדסית של המבנה הכוללת פירוט חתך תקרות, סוגי תקרה, עמודים וקירות קונסטרוקטיביים, פסיעת זיון בתקרה מקשית, מיפוי ברזל זיון ועוד
  • בדיקת חוזק בטון קשוי מדגמי באתר ונטילת מדגמים לבדיקות מעבדה
  • לצורך ביצוע התהליך, אנו נדרשים לקבל את תכניות המבנה במידה ויש (גרמושקה) לצורך בחינה והיערכות לביצוע הבדיקות אשר בסופם ניתן יהיה להכין תכנית קונסטרוקטיבית לחיזוק המבנה הקיים באמצעות שיקוף קונסטרוקציה ושלד המבנה המוסתר בתוך הקירות והחיפויים של המבנה.
  • עם הגעתנו לשטח, מתבצעות סריקות מקיפות של המבנה לאורכו ולרוחבו .
  • הבדיקות מתבצעות על כל חלקי המבנה (לא בדיקה מדגמית), כך שהדבר מאפשר למהנדס הפרויקט לבנות תכנית חיזוק נכונה ומדויקת לכל חלקי מבנה.

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: