בדיקה

בדיקת אופיין רשת מים

לפי תקן 291 NFPA ותקן 13 NFPA

מטרת הבדיקה:

לאפיין את קו המים ע"י מדידת ערכי ספיקה ולחץ. אחת משאלות היסוד העולות בעת ייזום פרויקט כלשהוא, היא שאלת התשתית: לאלו מערכות קיימות ניתן להתחבר, ועבור אלו מערכות נדרש להקים תשתית חדשה.

בדיקת אופיין רשת מים עירונית:

בשלב של תכנון מערכת כיבוי אש לפרויקט חדש נדרש לקבל הערכה ראשונית של כמה מים התשתית הקיימת מסוגל לספק ובאיזה לחץ. בשלב זה עושים בדיקת אופיין רשת מים עירונית. 

בדיקת אופיין רשת מים פנימית:

הבדיקה מתבצעת בזמן הקמת האתר – ומטרתה לוודא כי נתוני המים בתוך האתר עונים לדרישת מערכת כיבוי אש.

דרישות מהלקוח:

לפני מועד הבדיקה (רק עבור בדיקת רשת מים עירונית) יש לוודא באם נדרש ליווי\אישור של תאגיד המים המקומי בזמן הבדיקה.

סרטון הדגמה

סרטון הדגמה אופיין רשת מים

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: